Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Τό σημείο.

Το σημείο, ο πατέρας όλων των συμβόλων και η αρχή του Σύμπαντος.

 

Εάν έπρεπε να αναζητήσουμε μια κοινή προέλευση σε όλα τα σύμβολα, χωρίς αμφιβολία θα πρέπει να αναφέρουμε το Σημείο, καθώς τα άλλα σύμβολα αποτελούνται από πολλά σημεία που ομαδοποιούνται σε μια κατεύθυνση ή άλλη στο πρώτο σημείο.

Στο σημείο όλα τα άλλα σύμβολα γεννιούνται, γίνονται η εσωτερική του ουσία. Το σημείο συμβολίζει την οριακή κατάσταση αφαίρεσης του τόμου, της εστίασης, του κέντρου, της έναρξης και του τέλους, επομένως προσδιορίζει τη δημιουργική δύναμη και το τέλος όλων των πραγμάτων.

Όλα ξεκινούν από ένα μόνο σημείο που έχετε μόνο μία επιλογή όταν είστε σε απόλυτη μοναξιά: χωρίστε σε δύο. Είναι η δράση που μας λέει την ιστορία της Δημιουργίας της Γένεσης όπου ο Θεός χωρίζει και εγκαθιδρύει τη δυαδικότητα: φως και σκοτάδι, τα νερά πάνω και τα νερά κάτω, ο ουρανός και η γη.

Ένα μόνο σημείο έχει μόνο μία δυνατότητα εντός των 4 κύριων πιθανών μαθηματικών πράξεων: προσθήκη, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Και αυτή η δυνατότητα δεν είναι άλλη από το διαχωρισμό σε δύο ίσα μέρη .
 Αντιπροσωπεύεται συνήθως ως το κεντρικό σημείο ενός κύκλου που τον περιέχει.
Ο Carl Jung χαρακτήρισε αυτό το μικροσκοπικό κεντρικό σημείο "το σύμβολο ενός μυστηριώδους δημιουργικού κέντρου της φύσης". Είναι η  συγκέντρωση.
Ο αλχημιστής Gerard Dorn λέει "Από ένα μικρό σημείο που η σοφία του Θεού έκανε την τεράστια μηχανή του κόσμου." Καί ότι ,"Τίποτα δεν μοιάζει περισσότερο με τον Θεό από το σημείο, επειδή δεν καταλαμβάνει χώρο, δεν μπορεί να μετρηθεί ή να συλληφθεί".

Η δημιουργία του Διπλού Σύμπαντος στις 3 διαστάσεις


Το σημείο σχετίζεται επίσης με τον μικροσκοπικό κόκκο ενός σπόρου σινάπεως  που γίνεται μεγάλο δέντρο και τον οποίο ο ίδιος ο Ιησούς συγκρίνει με τη Βασιλεία των Ουρανών.
«Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με σπόρο σιναπιού, που τον πήρε κάποιος άνθρωπος και τον έσπειρε στο χωράφι του. Αυτός ο σπόρος, αν και μικρότερος από όλα τα σπέρματα, όταν βλαστήση και μεγαλώση γίνεται φυτό μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά, σωστό δένδρο, όπου μπορούν να έρχωνται τα πτηνά του ουρανού και να κατοικούν στα κλαδιά του» (Ματθ. 13, 31).
«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται, και ουδέν αδυνατήσει υμίν.» {Ματθ. ιζ΄ 14 - 23 }

Το σημείο δημιουργεί όλες τις αντίθετες τάσεις: πάνω-κάτω, αρσενικά και θηλυκά, ζεστά και κρύα, ασπρό μαύρο, ... δυαδικότητα.
Αλλά είναι επίσης ένας τόπος συμφιλίωσης και ηρεμίας, που βρίσκεται στο κέντρο κάθε έκρηξης της ζωής.
Άλλες παραδόσεις ορίζουν το σημείο ως ένα ισχυρό θεϊκό κέντρο μέσα στον άνθρωπο. Ένας σπουδαίος Γνωστικός του δεύτερου αιώνα, ο Μονομάσιο μας λέει σε αυτό το ερώτημα:
«Για να αναζητήσεις τον Θεό πρέπει να πάρεις τον εαυτό σου ως αφετηρία. Ανακαλύψτε τις πηγές της θλίψης, της χαράς, της αγάπης, του μίσους, του θυμού, του ερεθισμού ή του εγωισμού. Εάν διερευνήσετε αυτές τις ερωτήσεις, θα βρείτε τις απαντήσεις στον εαυτό σας Θα δείτε ότι όλα θα προέρχονται από εσάς, όπως αυτό το μικρό σημείο που σας αντιπροσωπεύει. Σε εκείνο το σημείο είναι όπου όλα έχουν την προέλευσή τους και όπου βρίσκεται η απελευθέρωση και η ανάπτυξη κάθε ενός.

Όλα ξεκινούν από ένα και μόνο σημείο.


Όλα τα άλλα σύμβολα είναι παιδιά αυτού του σημείου, όπως κάνει η ίδια η Μητέρα Φύση.

Τό πάνω  είναι όπως τό κάτω

καί  τό  κάτω είναι όπως τό πάνω"


ΕΙΡΗΝΗ
Johnny McClue 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ